EMAX RS1306 3300KV RACESPEC MOTOR - COOLING SERIES CW THREAD

Giá bán: 220,000 VNĐ

Mã sản phẩm : EMAX RS1306 3300KV RACESPEC MOTOR - COOLING SERIES CW THREAD
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

*RS1306 3300 Recommended Propellers: HQ 3030x2, HQ 3030x3, HQ 3030x4 Gemfan 3040x2, Dal 3045x3 Bullnose

 

Description:

 • Framework: 9N12P
 • KV: 3300/4000
 • Length: 28mm
 • Diameter: 18mm
 • No.of cells: 3-4S lipo
 • Max.thrust: With GF3040 BN 3 Blade Prop Max.thrust:340g
 • Shaft: 2mm
 • Propeller: 5"
 • Weight: 12.7g

 

Features:

 • RS exclusive “Cooling” design on a micro sized motor
 • Designed for 3” propellers up to 4s battery
 • Integrated 5mm prop shaft with lock nuts
 • High Quality NSK Bearings for long lasting smoothness
 • Strong N52 Magnets
 • Factory Balanced Precision CNC Motor Bells
... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN