QUICRUN WP-8BL 150A 1/8 BRUSHLESS MOTOR ESC SPEED CONTROLLER

Giá bán: 1,550,000 VNĐ

Mã sản phẩm : QUICRUN WP-8BL 150A 1/8 BRUSHLESS MOTOR ESC SPEED CONTROLLER
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Description:
 

Brand: HobbyWing
Model: QUICRUN-WP-8BL150
Color: Black
Cont./Peak Current/ Resistance: 150A/950A/0.00035Ω
Motor Type Supported: Sensorless Brushless Motor
Battery: 9-18 Cells NiMH 3-6S Lipo
BEC Output: 6V/3A (Switch Mode)
External Program Port: Available
Working Voltage of Fan: From BEC (6V)
Car Applicable: 1:8 Buggy/Monster
Low Voltage Cut-off Protection: Yes
Over-heat Protection:Yes
Throttle Signal Loss Protection:Yes
Motor Lock-up Protection:Yes
Size(L*W*H):59.5x48x42mm
 
Motor Limit:
For 4S Lipo or 12 cells NiMH:
4274-size or smaller motor with the KV<3000
For 6S Lipo or 18 cells NiMH:
4274-size or smaller motor with the KV<2400


Package included:
1 x WP-8BL150 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts

HobbyWing QuicRun WP-8BL150 Black 1/8 Brushless WaterProof 150A ESC For RC Car Parts 

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN